دستگاه آب شیرین کن نیمه صنعتی

دستگاه آب شیرین کن نیمه صنعتی

دستگاه آب شیرین کن تجاری یا نیمه صنعتی

یکی از شیوه های تصفیه و فیلتراسیون آب، روش اسمز معکوس است که در آب شیرین کن تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد این روش برای استفاده در صنایع کشاورزی، داروسازی، دام و طیور، صنایع تولیدات لوازم آرایشی، صنایع بازیافت فاضلاب، نیروگاه های بخار، دستگاه دیالیز در بیمارستان ها و... می باشد.

یکی از روش های فیلتراسون آب استفاده از آب شیرین کن تجاری ro که با نام اسمز معکوس نیز شناخته می شود، می باشد. در این روش، آب شیرین با تمایل و فشار بالا، به سمت آب شور با املاح بالا حرکت می کند، عملکرد آب شیرین کن تجاری الهام گرفته از طبیعت است، همانطور که در طبیعت، آب توسط ریشه درختان از زمین جذب می شود؛ اسمز معکوس به صورت برعکس عمل می کند. در حین حرکت آب شور به سمت آب شیرین، املاح و یون های وجود در آب به وسیله غشای نیمه تراوا حذف شده، و در واقع تصفیه و فیلتراسون آب صورت می گیرد.

کاربرد آب شیرین کن تجاری:

یکی از راه حل هایی که برای مقابله با کمبود آب اجرا شده است، به چرخه در آوردن آب فاضلاب، آب های زیرزمینی و آب دریا که از املاح بالایی برخوردار اند، می باشد. که برای این کار از دستگاه آب شیرین کن ro استفاده می شود.

از این دستگاه در صنایع مختلف از جمله موارد زیر استفاده می شود:

. بازیافت فاضلاب های صنعتی

. تولید و تامین آب مورد نظر برای دستگاه های دیالیز در بیمارستان ها

. تولید و تامین آب مورد نظر برای مبدل های حرارتی، دیگ های بخار و سیستم های برودتی

. تولید آب مورد نیاز مصرف نیروگاه های بخار

. تولید و تامین آب مورد نظر کارخانه های تولید لوازم آرایشی و دارو

. تولید و تامین آب مورد نظر برای مصارف کشاورزی

. تولید و تامین آب مورد نظر برای رشد طیور و دام

. تولید آب شرب از آب های شور

تفاوت آب شیرین کن تجاری با صنعتی:

در دستگاه های تصفیه آب صنعتی که روش اسمز معکوس مورد استفاده قرار می گیرد، سیستم فیلتراسیون عرضی، جایگزین سیستم های فیلترینگ متداول، که آلودگی و املاح را بر روی فیلتر جمع می کنند، می شود. در سیستم تصفیه و فیلتراسیون عرضی، ورودی شامل دو بخش می باشد؛ که از یکی از ورودی ها آب و املاح وارد شده و در انتها از فیلتر رد می شود، و در قسمت درگیر آب با فشار زیادی از عرض فیلتر ممبران عبور کرده، و در آخر آب تصفیه می گردد. این شیوه موجب باقی ماندن آلودگی ها و نمک ها موجود در آب بر سطح فیلتر باقی بماند. همچنین سبب عمر طولانی تر فیلتر ممبران خواهد شد.

آب شیرین کن تجاری از 5 مرحله اصلی تشکیل شده است:

. کلرزنی ابتدایی

. بکارگیری سیستم پیش تصفیه

. بکارگیری فیلتر میکرونی برای حذف ذرات

. تزریق مواد شیمیایی برای جلوگیری از رسوب

ظرفیت آب شیرین کن تجاری در تصفیه آب

با توجه به شرکت تولیدی و نوع کاربرد :

300 لیتر در شبانه روز

400 لیتر در شبانه روز

800 لیتر در شبانه روز

1100 لیتر در شبانه روز

1700 لیتر در شبانه روز

2200 لیتر در شبانه روز

3500 لیتر در شبانه روز

مزایای آب شیرین کن تجاری:

. کاهش مصرف انرژی در مقایسه با دیگر روش ها

. اقتصادی و با صرفه بودن این روش نسبت به سایر روش های تصفیه آب

. جلوگیری از ورود انواع ویروس ها، مواد تب زا و باکتری ها

.بازگشت پساب تولید شده به محیط زیست و امکان تصفیه مجدد آن

هم اکنون استعلام قیمت بگیرید