دریا صنعت آسمان

درباره آب شیرین کن صنعتی

درباره آب شیرین کن صنعتی

درباره دستگاه آب شیرین کن صنعتی

درباره دستگاه آب شیرین کن صنعتی

در این محتوا درباره دستگاه آب شیرین کن صنعتی صحبت می کنیم. پس از آن به هر یک از این مفاهیم اسمز معکوس، فیلتراسیون و ممبران نیز در خلال بحث می پردازیم. از همه این موارد در دستگاه آب شیرین کن صنعتی استفاده شده و هر کدام کار مجزایی را در فرایند تصفیه سازی آب انجام می دهند.

دستگاه آب شیرین کن صنعتی

دستگاه آب شیرین کن صنعتی دارای ویژگی ها و مشخصه هایی مخصوص می باشد، که در این محتوا به بررسی آنها می پردازیم. یکی از این تجهیزات در این دستگاه که در مراحل پیش تصفیه می بایست موجود باشد، فیلتر شنی، فیلترهای رسوب گیر و فیلتر کربنی البته در صورت احتیاج می باشد. واحد دیگری در این دستگاه وجود دارد به نام واحد تزریق اسید، آنتی اسکالانت و مواد احیا کننده که می تواند اختیاری باشد. دارای سیستم گند زدایی آب می باشد که توسط فیلتر UV در صورت لزوم انجام می شود. همچنین از تجهیزات و لوازم فنی دیگر این دستگاه دستگاه آب شیرین کن صنعتی میتوان به دبی اشاره نمود که این مورد نیز براساس نیازتوسط مصرف کننده تعیین می گردد. سطح کیفی آب ورودی می بایست TDS پایین تر از 60000 پی پی ام داشته باشد. در نهایت میزان فیلترهای اسمز معکوس در این دستگاه می باشد، که قابل تغییر و وابسته به طراحی موجود در آن می باشد.

دمای عملیاتی 5 الی 70 درجه سلسیوس در این دستگاه حاکم می باشد. در نتیجه اندازه و بازدهی حذف نمک ها و یون ها در این دستگاه بیش از 98 درصد می باشد. اسمز معکوس در فرایند اسمز معکوس آبی که از شوری کمتری برخوردار می باشد به سمت آبی که شورتر است، می رود. همچنین روند این طور است که اگر یک مخزن دارای مایعی با مقدار شوری کم باشد و مخزن دیگر موادی دارای شوری بیشتر داشته باشد، مایعی که شورتر است روانه می گردد در محلول شیرین تر تا این شوری و شیرینی در هم تلفیق شوند و در نهایت به محلولی با طعم استاندارد و هم غلظت دست یابیم.

درنهایت فرآیند تصفیه آب اسمز معکوس در یک دستگاه آب شیرین کن صنعتی بسیار اهمیت دارد. باعث شیرین شدن آب می شود. و از ورود ناخالصی ها به درون آب تصفیه شده جلوگیری می نماید. همچنین املاح و مواد زائد را از آب حذف می نماید.

نقش ممبران در دستگاه آب شیرین کن صنعتی غشایی که در دستگاه آب شیرین کن صنعتی وجود دارد، ممبران نامیده می شود. این قسمت جهت فیلتراسیون ناخالصی آب در درون دستگاه تعبیه گردیده و می بایست کاملا از این تجهیزات در دستگاه خود محافظت نمایید تا دستگاه به روند طبیعی خود ادامه داده و فرایند فیلتراسیون را کاملا درست و دقیق به انجام برساند. در این لایه نوعی فیلتراسیون صورت می گیرد. که این عمل در دراز مدت باعث آلودگی بر روی این لایه می گردد. در نهایت برای نگهداری از ممبران باید آن را هر چند مدت یکبار شست و شو داد و سرویس نمود. در نهایت با وجود این گفته ها به نقش ممبران در دستگاه آب شیرین کن صنعتی در می یابیم.

پس به این موضوع کاملا اهمیت دهید که ممبران باید برای فرایند فیلتراسیون از اصول نگهداری درست پیروی کند تا بتواند در عمل تصفیه آب درست و دقیق به حذف ناخالصی ها بپردازد.

Publish modules to the "offcanvas" position.