پساب آب شیرین کن صنعتی

پساب آب شیرین کن صنعتی

پساب آب شیرین کن صنعتی چیست ؟

در این محتوا در مورد تعریف پساب آب شیرین کن صنعتی به روش اسمز معکوس مقدار و خصوصیات آن و روش های مدیریت و دفع پساب توضیح داده شده است . ضمن آنکه محتویات پساب آب شیرین کن صنعتی و موارد استفاده از پساب در چند روش به طور خلاصه توضیح داده شده است.

پساب آب شیرین کن صنعتی چیست ؟

برای پاسخ به این سوال باید ابتدا دانست که پساب آب شیرین کن صنعتی چیست و چگونه تولید می شود. به طور کلی در فرآیند تولید آب شیرین به روش اسمز معکوس ابتدا آب ورودی که می تواند آب های شور سطحی، زیر سطحی و یا آب دریا باشد وارد دستگاه شده و پس از تحت فشار قرار گرفتن آب خالص از ممبران عبور کرده و آنچه که باقی می ماند همان پساب آب شیرین کن صنعتی (brine) محسوب می شود که به طور میانگین 70 تا 50 درصد از آب شور ورودی را تشکیل می دهد.

تقریبا به ازای هر لیوان آب تصفیه شده به روش اسمز معکوس 1 تا 3 لیوان پساب تولید می شود که حجم بسیار زیادی را شامل می شود. این ماده همچنین غنی از یون های سدیم ، کلسیم، لیتیم، منیزیم، سیلیسیم، سولفات ها و کربنات ها می باشد ضمن آنکه این پساب دارای دمای متفاوتی با آب ورودی و محل خروج خود می باشد که می تواند اکوسیستم را در محل خروج، دست خوش تغییرات کند و باید برای آن ها فکری شود.

شورآبه یا پساب آب شیرین کن صنعتی به روش اسمز معکوس دارای مقادیر بالای نمک در حدود 1.8تا 5 برابر آب دریا می باشد.

روش های دفع و مدیریت پساب ها شامل تصفیه پساب ها ، تزریق در چاه های عمیق ، استفاده در زمین های پرورش جلبک (به منظور تغذیه دام) یا برای گیاهان مقاوم به نمک ، رها سازی سطحی در دریا ، دفع در مجاری فاضلاب ، ذخیره سازی در استخرهای تبخیر به منظور استخراج نمک و ... می باشد.

با توجه به غلظت بالای نمک در پساب آب شیرین کن های صنعتی، رها سازی بدون تمهیدات این ماده خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می سازد. پس بسیاری از واحد های آب شیرین کن صنعتی به روش اسمز معکوس پساب آب شیرین کن صنعتی خود را تصفیه می کنند. هر چند رها سازی در دریا تا 500 متر مربع از دریا، اکوسیستم آن را تحت تاثیر قرار می دهد . لازم به ذکر است در مواردی که تصفیه پساب صورت نمی گیرد و رها سازی می گردد می توان از انرژی آب پر فشار خروجی تولید برق نمود چرا که آب ورودی به این سیستم تحت فشار بالایی جهت فیلتراسیون قرار می گیرد.

یکی از روش های مدیریت پساب آب شیرین کن صنعتی به روش اسمز معکوس استفاده از تصفیه پساب با استفاده ممبران (غشاء) یا Membrane distillation می باشد در این فرایند از ممبران آب گریز PVDF استفاده می گردد که پساب را دوباره به چرخه ورودی باز می گرداند. این روش مناسب خروجی هایی با شدت جریان بالای پساب می باشد.