دریا صنعت آسمان

آب شیرین کن صنعتی در پرورش آبزیان

آب شیرین کن صنعتی در پرورش آبزیان

تصفیه آب در پرورش ابزیان

دستگاه آب شیرین کن صنعتی در پرورش آبزیان

نقش آب شیرین کن صنعتی در کیفیت آب یکی از مهمترین عوامل موثر بر سلامت و عملکرد ماهی در سیستم های پرورش آبزیان است. به صورت ساده تر کیفیت آب به آنچه ماهی می خواهد و نه به آنچه ما فکر می کنیم ماهی می خواهد اشاره دارد. به دیگر سخن باید کیفیت آب مورد نیاز برای پرورش آبزیان را به خوبی درک کنیم. البته بدیهی است که ماهی برای تمام نیازهای خود کاملاً به آبی که در آن زندگی می کند وابسته است. گونه های متنوع ماهی دارای جنبه های مختلف و ویژه ای از جنبه های کیفی آب مانند دما،PH ، غلظت اکسیژن، شوری، سختی و غیره هستند که در آن می توانند زنده بمانند، رشد کنند و تولید مثل کنند. آب شیرین کن صنعتی در بهبود این محدودیت های بیولوژیکی که هر گونه دامنه بهینه خود را دارد، مهمترین نقش را ایفا می نماید.

برای متولیان پرورش آبزیان بسیار مهم است که اطمینان حاصل کنند، شرایط فیزیکی و شیمیایی آب تا حد ممکن در حد مطلوب و به صورت همیشگی باقی بماند. در خارج از دامنه های مطلوب، ماهی ها رشدی پایین، رفتاری نامنظم و علائم بیماری یا آلودگی به انگل را نشان می دهند. در موارد حادتر یا در شرایط نامناسب برای مدت طولانی، مرگ و میر ماهی ممکن است رخ دهد.

آب حوضچه که از آب شیرین کن صنعتی در پرورش آبزیان بهره می برند، شامل دو گروه عمده مواد است:

الف) ذرات معلق تشکیل شده از ذرات غیر زنده و گیاهان و موجودات بسیار کوچک و پلانکتون

ب) مواد محلول ساخته شده از گازها ، مواد معدنی و ترکیبات آلی

 

ترکیب آب به کار رفته در آب شیرین کن صنعتی بسته به تغییرات آب و هوایی و فصلی و نحوه استفاده از حوضچه به طور مداوم تغییر می کند. این مهم یکی از اهداف مدیریت حرفه ای برای کنترل و ایجاد بهترین شرایط برای پرورش آبزیان است. برای اینکه تولیدکنندگان بتوانند شرایط کیفی مطلوب پرورش آبزیان را حفظ کنند، باید اطلاعات کافی از اجزای فیزیکی و شیمیایی موثر در کیفیت خوب یا بد آب را بدانند.

چرا آب شیرین کن صنعتی؟

به دلیل ذات سرد آبزیان، دمای آبی را که در آن زندگی می کنند باید مناسب باشد. بنابراین دمای آب تولید شده از آب شیرین کن صنعتی مهمترین عامل فیزیکی برای بقا و رشد ماهی است. دمای بدن و در نتیجه دمای آب بر میزان فعالیت، رفتار، تغذیه، رشد و تولید مثل در پرورش آبزیان تأثیر دارد. هر گونه ای محدودیت در آستانه تحمل و دامنه مطلوب خود را دارد. هنگامی که دمای آب خارج از حد مطلوب باشد، دمای بدن ماهی بسیار زیاد یا خیلی کم خواهد شد و رشد ماهی تحت تأثیر قرار می گیرد که حتی منجر به از بین رفتن آبزیان می شود.

 

از سوی دیگر به دلیل اینکه آبزیان منبع بزرگی از پروتئین در رژیم غذایی انسان است، بنابراین، این گونه مواد غذایی استفاده شده باید سالم و عاری از سموم باشند. با این حال به دلیل وجود آلودگی دریا و کلا منابع آب که توسط صنایع و منازل در حال بدتر شدن است، وجود آب شیرین کن صنعتی الزامی است. در حال حاضر با ساختن سیستم های مبتنی بر آب شیرین کن صنعتی در پرورش آبزیان، این صنعت در حال پیشرفت است. یک سیستم پرورش آبزیان به عنوان یک سیستم دسته ای عمل می کند که در آن توسعه آب با گردش در بیش از یک واحد تصفیه مکانیکی به طور متوالی مورد استفاده مجدد قرار می گیرد و ضایعات و آلودگی های آن به طور منظم تخلیه می شود.

 

تاثیر اسمز معکوس در پرورش آبزیان

مواد نسبتاً بزرگتر شستشو شده و بنابراین ماده محلول با گذشت زمان افزایش می یابد. تصفیه بیولوژیکی یک روش شناخته شده برای حذف مواد محلول در سیستم های مبتنی بر آب شیرین کن صنعتی در پرورش آبزیان است. از سوی دیگر باکتریها ممکن است عملکرد میکروبی خود را در فاضلاب ناشی از اثرات اسمزی از دست بدهند. فعالیت هایی از قبیل تغذیه پاتوژن، اوتروفیکاسیون موضعی و بیولوژیکی مرسوم این قابلیت را دارند که محتوای اکسیژن محلول آب را تخلیه کند. بنابراین، حذف ذرات موثر برای جلوگیری از کمبود آب به راحتی کاهش آن یکی از اهداف محققان است.

اولویت استفاده از اسمز معکوس اخیراً به صورت تجاری در سیستم های مبتنی بر آب شیرین کن صنعتی در پرورش آبزیان اعمال شده است، زیرا ساخت و ساز فقط نیاز به یک مخزن راکتور کم هزینه، سیستم لوله کشی و اسمز معکوس دارد. تعریف این مکانیزم به عنوان فرآیند جداسازی ذرات زائد از آبی که از محیط شن متخلخل عبور می کند، تعریف می شود

Publish modules to the "offcanvas" position.