پساب دستگاه تصفیه آب صنعتی

پساب دستگاه تصفیه آب صنعتی

پساب تصفیه آب صنعتی چیست ؟

پساب دستگاه تصفیه آب یا آب شیرین کن همان آب خام و یا ورودی است با این تفاوت که به علت عبور آب خام از غشا ها و جذب مولکول های آب توسط غشا این آب به مراتب غلیظ تر شده و میزان (TDS) افزایش می یابد. این آب به علت غلظت بالای املاح نبایستی در اطراف چاه های در حال بهره برداری دستگاه آب شیرین کن تخلیه شود چرا که باعث افزایش تدریجیTDS آب چاه می شود و در نتیجه باعث اختلال در کارکرد سیستم می گردد. پساب در کلیه سیستم های تصفیه آب با روش های مختلف وجود دارد اما در بعضی روش ها محسوس و برخی روش ها نا محسوس است به طور مثال در تصفیه آب به روش ستون های رزینی آب یک احیا کننده و بکواش طولانی مدت جهت احیا کردن رزین های پساب این روش محسوب می شود پس این مهم را باید بدانیم که پساب تنها برای تکنولوژی RO یا روش اسمز معکوس نیست بلکه روشهایی از تصفیه آب وجود دارد که پساب آنها ممکن است شیمیایی و سمی نیز باشند که در روش اسمز معکوس اینطور نیست و تنها غلظت بالای آب ،آلایندگی این تکنولوژی محسوب می شود . بازیافت ،تصفیه و شیرین سازی مجدد هدر رفت دستگاه های آب شیرین کن صنعتی امروزه تبدیل به یکی از بزرگترین معضلات محیط زیست و دغدغه بهره برداران این تکنولوژی شده است . این در حالی است که منابع آبی کشور رو به کاهش است و به علت کاهش کیفیت آب متقاضیان دستگاه آب شیرین کن بیشتر می شوند. شرکت دریا صنعت با تکیه بر علم و دانش فنی متخصصان و طراحان خود دستگاه آب شیرین کن خود را به طوری طراحی نموده است که پایین ترین میزان پساب را داشته و مقدار باقیمانده را می توان در حوضچه تبخیر ذخیره نمود و هیچگونه آسیبی محیط زیست را تهدید نخواهد کرد.