دریا صنعت آسمان

آب شیرین کن صنعتی در گلخانه

آب شیرین کن صنعتی در گلخانه

آب شیرین کن صنعتی در گلخانه

آب شیرین کن صنعتی در گلخانه ها

برای آنکه بتوانیم گلخانه ای با بهره وری بالا داشته باشیم, نیاز به آب سالم داشته. اما از آنجا که دسترسی به آن سخت و نمک درآب می تواند مشکلات زیادی برای محصول ایجاد کند, تصفیه آب در گلخانه با استفاده از آب شیرین کن صنعتی امری مفید و موثر بوده و باعث افزایش بازده تولید گلخانه داران می شود.

کاربرد دستگاه تصفیه آب در گلخانه ها

کاهش آبهای زیرزمینی و جلوگیری از احداث چاه های عمیق از یک سوء, شوری آبها, میزان املاح مورد نیاز هر گیاه و آلودگی آب های مصرفی درکشاورزی و به خصوص در حوزه فعالان گلخانه ای میزان بهره وردی تولید محصول را کاهش و می تواند باعث کاهش کیفیت خاک,محصول و عمردرختان و گیاهان شده, و نهایتاً منجر به نابودی آنها شود. این عوامل از جمله دلایلی می باشد تا گلخانه داران را ترغیب به تصفیه آب در گلخانه های خود کنند. و با استفاده از آب شیرین کن صنعتی, از جمله اسمز معکوس تولید محصولات خود را افزایش و پایدار نمایند

در روش اسمز معکوس به محلول غلیظ آب فشار وارد می شود تا با این روش به مولکولهای آب نیرویی برای عبور از غشای نیمه تراوا وارد شود تا آب عبور نماید, از این طریق آب از 95 تا 99 درصد نمک های حل شده را ترک میکند. و به آب شیرین تبدیل می شود میزان فشار وارده بستگی به میزان شوری و غلضت آن دارد. لازم است برای آنکه بهره وری این سیستم, و در نتیجه عمر ممبران ها افزایش یابد, نیاز است که از پیش تصفیه هایی با توجه به نوع منبع آبی مورد استفاده ایجاد شود تا خوراک آبی سالمی وارد اسمز معکوس گردد.

اجزا تشکیل دهنده دستگاه های آب شیرین کن صنعتی گلخانه

در سیستم های آب شیرین کن صنعتی گلخانه آب از هر منبعی که تامین شده, مثلا آب دریا وارد شده و پس از گذر از میان فیلترهای اسمزمعکوس،آب تمیز یا شیرین جدا شده از ناخالصی ها شده و وارد مخازن نگهداری شده تا مورد استفاده در زمان لازم گردد.اجزای این سیستم شامل موارد زیر می باشد.

• فیلترهای پیش تصفیه

•غشاء نیمه تراوا

• مخزن های تحت فشار

• پمپ انتقال آب

• پمپ های فشار قوی

• میکرو فیلترها

مزایای آب شیرین کننده های صنعتی درکشاورزی و گلخانه ها

یکی از مشکلات و دغدغه کشاورزان تهیه آب شیرین و سالم برای باغات و گلخانه های خود می باشد. آب تصفیه شده مزایای بسیاری دارد که به مواردی اشاره شده است. عدم استفاده ازآب سالم برای گلخانه خطر نابودی خاک و محصول را به دنبال داشته و همچنین در کشاورزی و باغداری. و می توان گفت بهترین کار استفاده از تصفیه آب, توسط دستگاههای شیرین کننده صنعتی است.

• حاصل خیزتر شدن خاک, با کاهش تجمع نمک در سطح خاک

• کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی با حذف آفت ها و میکروبها

• افزایش سرعت سبز شدن و جوانه زنی

• کاهش مصرف آب

• دریافت و جذب بهتر مواد ریز مغذی درگیاه

• افزایش میزان کیفیت محصولات

• افزایش حجم تولید محصولات

• رفع پژمردگی و رنگ پریدگی برگها با سالم سازی خاک و آب

• افزایش میزان نفوذ آب در عمق خاک

• تقویت فرایند رشد گیاه

• کاهش هزینه مواد مصرفی

•افزایش عمر زمین

سرمایه گذاری برای احداث آب شیرین کن صنعتی

همانطور که می بینیم,کاربرد دستگاه های تصفیه آب در گلخانه ها با توجه به مزایایی که آب سالم بر گیاه، محصول و برای رشد و عمر گیاه دارد, استفاده از آب شیرین کننده های گلخانه ای دارای صرفه اقتصادی بسیار بوده و می تواند در مدت کوتاهی تمام سرمایه گذاری انجام شده را بازگرداند.

Publish modules to the "offcanvas" position.