تفاوت اسمز با اسمز معکوس

تفاوت اسمز با اسمز معکوس

مقایسه اسمز با اسمز معکوس

تفاوت های قابل توجهی بین اسمز و اسمز معکوس وجود دارد؛ در حالی که هر دو، فن آوری های تصفیه آب ممبران هستند.از اسمز و اسمز معکوس برای پخش آب از یک طرف ممبران به طرف دیگر، فیلتر کردن مواد جامد محلول، یون ها و سایر ترکیبات نامطلوب در فرآیند استفاده می شود. تفاوت اصلی این دو فناوری در نحوه ی عبور آب از ممبران است.

اگر شما یک فرد حرفه ای در زمینه ی تصفیه آب صنعتی، فیلتراسیون و ممبران هستید احتمالاً تا حدودی با اسمز و اسمز معکوس آشنا هستید. تفاوت های قابل توجهی بین این دو وجود دارد؛ در حالی که هر دو، فن آوری های تصفیه آب ممبران هستند. آب شیرین کن صنعتی  یا پکیج تصفیه آب صنعتی همگی دستگاه یا سیستم هایی هستند که تمامی املاح و شوری آب وارد شده به سیستم را از طریق فرآیند اسمز معکوس در حجم بالاتر از 5 متر مکعب در شبانهروز تصفیه نموده و آب شیرین و بدون املاح را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. از اسمز و اسمز معکوس برای پخش آب از یک طرف ممبران به طرف دیگر، فیلتر کردن مواد جامد محلول، یون ها و سایر ترکیبات نامطلوب در فرآیند استفاده می شود. تفاوت اصلی این دو فناوری در نحوه ی عبور آب از ممبران است. در اسمز معکوس، آب با استفاده از فشار هیدرولیکی از طریق ممبران، مجبور می شود تا بر فشار اسمزی طبیعی غلبه کند. هرچه شوری محلول خوراک بیشتر باشد، فشار بیشتری نیز لازم است. در نتیجه این امر به پمپ ها و شناورهای فشار قوی با مقادیر قابل توجهی انرژی نیاز دارد. اسمز معکوس همچنین به ممبران مناسب برای کار خاص نیاز دارد. مانند ممبران آب شور، آب دریا، فشار بسیار بالا که برای یک فشار عملیاتی بین 1000 تا 1740 psi طراحی شده اند و یک آب نمک با TDS تا 75000 ارائه می دهند. ppm در سطح TDS آب نمک بیش از 75000 ppm ، فشار مورد نیاز غیرقابل اجرا شدن می شود. از طرف دیگر اسمز از فشار اسمزی طبیعی برای القای جریان آب از طریق ممبران، با استفاده از محلول کشش بسیار شور در طرف دیگر ممبران استفاده می کند. این بدان معنی است که محلول تغذیه با فشار نسبتاً کمی از غشای اسمز عبور می کند و نیاز به هیدرولیک فشار قوی را از بین می برد. این مسئله همچنین با کاهش TDS مسئله کاهش بهره وری را حل می کند؛ زیرا می توان شوری محلول کشش را برای ایجاد کشش اسمزی لازم تنظیم کرد.

ریسک پایین پیمایش و رسوب مسئله مشهور ممبران اسمز معکوس رسوب زدایی و پوسته پوسته شدن است که در آن باقی مانده های آلی و شیمیایی، اکسیدان ها و یون های پوسته پوسته شده روی سطح ممبران build جمع می شوند. این کار باعث کاهش کارایی ممبران می شود و به نگهداری مکرر و شستشوی مجدد آن نیاز دارد. در حالت ایده آل، یک ممبران اسمز معکوس فقط باید آب و نمک خالص را کنترل کند، اما با ترکیب پیچیده پساب فاضلاب صنعتی، این به ندرت اتفاق می افتد. با استفاده از اسمز، فشار کم محلول خوراکی باعث می شود که ممبران اسمز نسبت به رسوب گذاری و مقیاس دهی حساسیت کمتری داشته باشد. این امر نیاز به تمیز کردن ممبران را کاهش و طول عمر آن را افزایش می دهد.

با استفاده از اسمز می توانید: برای صرفه جویی در هزینه های مربوط به دفع یا تبخیر یا تبلور در سیستم های تخلیه صفر یا حداقل مایع، ضایعات را با حجم پساب و کاهش لجن به حداقل برسانید. با تصفیه نهرهایی با آلاینده های دشوار و BOD/COD/TOC بالا، در جاهایی که سایر فناوری ها از کار می افتند، از آب بیشتری با کیفیت بهتر استفاده کنید. با جایگزینی کلی یا جزئی تصفیه ی اولیه و ثانویه، از جمله تصفیه های شیمیایی و بیولوژیکی، برای کاهش CAPEX/OPEX، تصفیه را از طریق مراحل فرآیند کمتر و سریع تر انجام دهید. کاربرد خاک را از طریق تصفیه ی ساده تر و کارآمد بهینه کنید.