دریا صنعت آسمان

اهمیت نقشه جانمایی در نصب تصفیه آب صنعتی

اهمیت نقشه جانمایی در نصب تصفیه آب صنعتی

اهمیت نقشه جانمایی در نصب تصفیه آب صنعتی

اهمیت نقشه جانمایی در نصب دستگاه تصفیه آب صنعتیساخت دستگاه تصفیه ی آب صنعتی

دستگاه تصفیه ی آب صنعتی یکی از وسایلی است که با بهره گیری از آن می توان از مصرف بیش از اندازه و غیر کاربردی آب در کشاورزی جلوگیری نمود. همچنین می توان به منظور استفاده ی مجدد از آب استفاده شده در کارخانه ها و صنایع گوناگون از این دستگاه کمک گرفت. تولید دستگاه تصفیه ی آب صنعتی بر اساس فرآیند اسمز معکوس (Reverse Osmosis) صورت می گیرد.

به منظور طراحی و ساخت دستگاه باید از دانش تخصصی افراد با تجربه در این زمینه کمک گرفت.

مراحل تصفیه

از مراحل اصلی تصفیه ی آب به صورت صنعتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

⦁ واکاوی و بررسی دقیق ورودی

⦁ تعیین نحوه ی بهره گیری از جریان

⦁ انتخاب نوع فیلتر مورد استفاده در فرآیند اسمز معکوس

⦁ بررسی و محاسبه نمودن میزان فیلتر های مورد نیاز در غشاء

⦁ بررسی و محاسبه ی میزان پروسشل ها

⦁ بهره گیری از محاسبات فنی در راستای تعیین نسبت میان مرحله های گوناگون

⦁ ایجاد تعادل در جریان آبی که تصفیه شده و قرار است از سامانه خارج شود

⦁ شبیه سازی با نرم افزار های مهندسی

اهمیت نقشه جانمایی در ساخت دستگاه تصفیه آب صنعتی

در رابطه با اهمیت نقشه جانمایی در ساخت دستگاه تصفیه آب صنعتی می بایست اذعان کرد نقشه های جانمایی تجهیزات در مقوله ها و فرآیند های گوناگون صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. مهندسان برق، مکانیک، شیمی و محیط زیست از این نقشه ها در راستای پیاده سازی اهداف صنعتی استفاده می کنند.

در شکل زیر می توانید نقشه ی دستگاه تصفیه آب را به همراه لوله کشی های مربوط به آن مشاهده کنید. تجهیزات گوناگونی که در این سامانه به کار رفته، با شماره مشخص شده است.
از مهم ترین بخش های نقشه ی فوق، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

⦁ مخزن ذخیره ی آب (Softwater Tank)،

⦁ شیر های قطع کننده ی جریان برق و آب و

⦁ فیلتر کربن پودری،

⦁ فیلتر کربن جامد،

⦁ فیلتر مواد معدنی

⦁ فیلتر رسوب گیر

جانمایی تجهیزات سامانه ی تصفیه آب صنعتی ابتدا توسط نرم افزار های خاصی صورت می گیرد و سپس در عمل و در واقعیت پیاده سازی و تکمیل می شود.

نکته ی مهم این است که در زمان طراحی می توان جانمایی تجهیزات را در صورت لزوم تغییر داد. البته باید در نظر داشت که اعمال تغییرات پس از ساخت دستگاه، یا غیر ممکن است یا هزینه ی قابل توجهی را می طلبد. این جاست که اهمیت اهمیت نقشه جانمایی در ساخت دستگاه تصفیه آب صنعتی خود را بیش از پیش نشان می دهد.

استفاده از نرم افزار هایی که فرآیند های صنعتی را شبیه سازی می کنند می تواند به کاهش خطا در طراحی سامانه های تصفیه آب صنعتی کمک کند. در صورتی که فرآیئد طراحی توسط چند متخصص صورت گیرد، احتمال بروز خطای انسانی در انجام شبیه سازی کاهش پیدا خواهد کرد. به این طریق می توان خروجی قابل قبولی را در واقعیت ایجاد کرد.

Publish modules to the "offcanvas" position.