آزمایش آب

آزمایش آب

آزمایش آب پیش از خرید دستگاه آب شیرین کن صنعتی

در این مقاله به بررسی اهمیت وجود مرحله ی آنالیز آب در طراحی دستگاه آب شیرین کن صنعتی پرداخته ایم. پس از بیان اهمیت این موضوع تعدادی از شاخص های مهم مورد بررسی در آنالیز آّب را بیان کردیم و رابطه بین آن ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در پایان به نقش آنالیز آب در روش اسمز معکوس در دستگاه های آب شیرین کن پرداخته شده است.

یکی از بهترین راه ها برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی استفاده از دستگاه تصفیه آّب صنعتی می باشد. با توجه به کم آبی های اخیر کشورمان استفاده از دستگاه های آب شیرین کن کشاورزی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در این بین طراحی بهترین و به صرفه ترین دستگاه آب شیرین کن از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مهم ترین مقدمات برای طراحی بهترین و مناسب ترین دستگاه آب شیرین کن استفاده از آزمایش آنالیز آب است. همانطور که در ادامه بیان خواهد شد آنالیز آب شاخص های اصلی آلودگی آب را به ما می دهد و باعث صرفه جویی مالی و زمانی در مراحل تصفیه آب می شود.

اهمیت داشتن آنالیز آب در طراحی دستگاه آب شیرین کن صنعتی

یکی از تاثیر گذار ترین مقدمات در طراحی و تولید دستگاه آب شیرین کن صنعتی، بررسی کیفیت آب با استفاده از آزمایش آّب خام یا آنالیز آب می باشد. می دانیم که برخی آلاینده ها در آنالیز آب ورودی در راندمان ممبران دستگاه تصفیه آب تاثیر منفی می گذارند و باید کاملا مورد توجه قرار گیرند. اما آیا تشخیص و حذف کلیه شاخص های موجود در آّب صحیح و ممکن است؟

در فرآیند تصفیه آب، اولین قدم، دانستن شاخص های مهم و مورد نیاز آب است. همانطور که می دانید آنالیز تمامی املاح آب کاری وقتگیر و هزینه بردار و در برخی مواقع غیر ممکن است. بعلاوه دانستن غلظت تمامی املاح و ناخالصی های آب ضرورتی ندارد. در این زمان دانش آنالیز آب به کمک ما می آید و شاخص های مهم و مورد نیاز را از طریق آزمایش آب خام تعیین می کنیم. با دانستن چند شاخص مهم آب، اطلاعات کافی برای بررسی بهترین و دقیق ترین روش تصفیه آب در طراحی دستگاه آب شیرین کن صنعتی را بدست می آوریم.

برخی از شاخص های مهم آنالیز آّب

همانطور که گفتیم داشتن آنالیز آب خامی که شاخص های مهم زیر را داشته باشد در جهت ارائه بهترین روش تصفیه برای آّب مورد نظر و طراحی بهترین دستگاه آّب شیرین کن ضروری است. این شاخص ها عبارتند از:

• شاخص املاح محلول در آّب: این شاخص شامل TDS آّب، ای سی آب، TH ، PH و P&M می شود.

• شاخص مواد معلق در آّب: یکی از شاخص های مهم در تصفیه آب است که شامل TTS و CU و شاخص کدورت یا کدریت می شود.

• شاخص ناخالصی های آلی آب: مواد آلی به دو صورت کلوئیدی و محلول در آب وجود دارند. این آلاینده های آلی می توانند باعث رنگ، بو و مزه نامطلوب در آب شوند. ناخالصی های عالی در سه دسته ی شاخص اکسیژن خواهی بیولوژیکی(BOD)، شاخص اکسیژن خواهی شیمیایی(COD)، شاخص کربن آلی کل(TOC) و شاخص کل اکسیژن مورد نیاز(TOD) قرار میگیرند.

• شاخص بهداشتی بودن آّب: شاخص بهداشتی بودن آب با باکتری اشریشیاکلیفرم یا کلیفرم روده ای سنجیده می شود که نشان دهنده ی آلودگی آب به فاضلاب های انسانی است.

در ادامه به بررسی برخی از مهم ترین شاخص های فوق می پردازیم. شاخص کل مواد جامد موجود در آب یا TDS آّب :

این شاخص برابر است با مجموع غلظت همه ی یون های موجود در آّب و یکی از مهم ترین فاکتورهای آنالیز آّب خام است.

شاخص هدایت الکتریکی یا ای سی:

این شاخص بیان کننده میزان قدرت یونی محلول برای انتقال جریان الکتریسیته یا به عبارتی نشان دهنده ی میزان رسانا بودن محلول است.. واحد ای سی آب در آنالیز آب میکروزیمنس بر سانتی متر است.

رابطه بین شاخص TDS و ای سی:

از آنجایی که در محلول ها، یون ها منتقل کننده ی جریان برق هستند، شاخص های TDS و ای سی آّب با هم ارتباط دارند. البته این ارتباط وابسته به نوع آب و غلظت و نوع ناخالصی های موجود در آب است:

در آب های های رقیق از فرمول TDS = 0.5 EC برای ارتباط بین این دو پارامتر استفاده می شود. در آب هایی که PH آن ها بین 5 تا 9 و دمای آب بین 10 تا 40 درجه سانتی گراد باشد، دما نیز در رابطه بین این دو شاخص تاثیر می گذارد و فرمول آن به صورت TDS(mg/l) = 0.5(1.02)(T-25) EC (µmho/cm) می شود.

در اغلب آب های شهری و طبیعی رابطه بین این دو پارامتر به صورت TDS = 0.55 EC است.

کاربرد آنالیز آب در روش اسمز معکوس

حال که شاخص های مهم در تصفیه آب با آنالیز آّب شناخته شد، به روش اسمز معکوس به حذف این آلودگی ها اقدام می کنیم.

در فرآیند اسمز معکوس بوسیله یک پمپ فشار، آب را مجبور می کنند خلاف جهت پدیده اسمز حرکت کرده و از فیلتر ممبران بگذرد. فیلتر ممبران اسمز معکوس توانایی حذف بیش از 99 درصد یون ها، ذرات معلق، کلوئید ها، مواد آلی و در یک کلام شاخص های مهم بدست آمده در آنالیز آب را دارد.