کاربرد سیستم زلال ساز

کاربرد سیستم زلال ساز

کاربرد سیستم زلال ساز

کاربرد سیستم زلال ساز:

زلال ساز یا Clarifier، به منظور کاهش میزان مواد جامد معلق و کدورت سیالات مورد استفاده قرار می گیرد. ذرات موجود در آب دارای اندازه های مختلفی هستند که ابعاد آنها از چند آنگستروم(مواد محلول ) تا چند سانتی متر(مواد معلق ) متغیر است. در حال حاضر در اکثر فرآیند های تصفیه آب، دو فرایند لخته‌سازی و ته‌نشینی (Sedimentation) در یک واحد ساختمانی و یک سیستم زلال ساز انجام می‌گیرد که به مجموعه‌ی هر دو فرایند، زلال‌سازی (Clarification) می گویند. این فرایند عمدتا در انتهای تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی یا شهری و به منظور شفاف شدن و کاهش جامدات معلق استفاده می شود.

مراحل زلال سازی: زلال سازی شامل سه فرآیند اصلی انعقاد، لخته سازی و ته نشینی مواد می باشد. مرحله انعقاد: در مرحله انعقاد، مواد شیمیایی خاصی مانند کلروفریک به آب اضافه می شود که ذرات اضافه، طی انجام واکنشی شیمیایی به این مواد چسبیده و از آن جدا می شوند.

مرحله لخته سازی: در این مرحله، مواد انعقاد یافته در سیستم زلال ساز را توسط فرآیند هم زنی به هم نزدیک کرده و بدین ترتیب ذرات بزرگتری به وجود می آیند که به راحتی ته نشین می شوند. مرحله ته نشینی: در مرحله ته نشینی، عمل ته نشین شدن در حوضچه های مخصوصی صورت می پذیرد و شرایط مناسب برای رسوب گذاری مواد لخته شده و منعقد به وجود می آید.

اجزا سیستم زلال ساز:

ورودی

سکوی

رانشگر

بالابرنده آب

بافل تفاله

سد شکافی

فاضلاب لایه سطحی

چاله تخلیه فاضلاب

ستون حمایت کننده

تیغه زداینده از جنس استیل ضد زنگ 304

بازوی شیاری

خارج کننده سنگاب

بازوی جمع کننده رویه آب

خارج کننده رویه آب

گذرگاه میله ای پنجره ای

شاخابه متعادل کننده انرژی

کاربرد سیستم زلال ساز:

سیستم زلال ساز در موارد زیر کاربرد دارند:

• تصفیه آب صنایع قندی

•تصفیه خانه آب شهری

• کارخانجات تولید شکر از نیشکر

• پیش تصفیه فاضلاب

صنایع تولید نوشیدنی

صنایع فولاد

• پتروشیمی ها

کاربرد سیستم زلال ساز تجاری:

سیستم های زلال ساز تجاری بیشتر در مناطق شهری و منازل جهت تصفیه ی آب آشامیدنی استفاده می شوند.

• کاربرد سیستم زلال ساز در تصفیه خانه آب شهری

از زلال ساز می توان برای تمام فرآیند‌های تصفیه فیزیکی از جمله حذف لجن، کدورت و ذرات معلق از آب و تصفیه شیمیایی برای کاهش سختی آب بهره برد.( زلال ساز سختی آب را کاهش می دهد و آب نرم از دستگاه خارج می شود.) از کاربرد های اصلی آن می توان به پیش‌تصفیه و کاهش سختی پساب‌های صنعتی برای استفاده مجدد از آب اشاره نمود. یکی از واحدهایی که می‌توان آب پیش‌تصفیه شده به کمک سیستم زلال ساز را به عنوان ورودی برای آن استفاده کرد، واحدهای تولید آب شیرین و نمک‌زدایی است. در واقع دستگاه با پیش‌تصفیه و کاهش سختی پساب، امکان استفاده مجدد آن در تولید آب شیرین را میسر می‌نماید.

• کاربرد سیستم زلال ساز در کارخانجات

تولید شکر از نیشکر در کارخانجات تولید شکر، کاربرد زلال ساز در ابتدای فرآیند تصفیه با حذف گل و باگاس از شربت اولیه می باشد.

• کاربرد سیستم زلال ساز درصنایع تولید نوشیدنی ها

در فرآیند تولید نوشیدنی، تصفیه سیالات در مراحل پایانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این مرحله المان های استوانه ای شکل متصل به بخش درونی مخزن، زلال سازی سیالات را تکمیل می کنند.

هم اکنون استعلام قیمت بگیرید