یکی از عوامل مهم در طول عمر دستگاه تصفیه آب و کارکرد بهینه سیستم اسمز معکوس، سرویس دوره ای و تعویض به موقع فیلترها می باشد.کیفیت آب دستگاه آب شیرین کن خانگی وابسته به تعویض فیلترهای مختلف دستگاه از جمله فیلتر پلی پروپیلن، فیلترهای کربنی،ممبران و فیلترهای مواد معدنی می باشد.در این مطلب قصد داریم شیوه صحیح تعویض فیلترهای سه گانه دستگاه آب شیرین کن را تشریح کنیم. این فیلترها به منظور پیش تصفیه آب و آماده سازی برای شیرین شدن آب به وسیله ممبران استفاده می شوند، به همین دلیل تعویض به موقع این فیلترها باعث طول عمر بیشتر ممبران، که مهمترین قسمت دستگاه می باشد، خواهد شد.

مراحل تعویض فیلتر:

1-پمپ دستگاه را خاموش نمایید. (از برق خارج نمایید)

 

2-شیر آب ورودی به دستگاه را ببندید

3-شیر مخزن را ببندید.

3-شیر برداشت آب (شیر روی سینک) را باز کنید تا فشار دستگاه افت کند.

4- جهت اطمینان از افت کامل فشار شیر میکس فلزی را باز کنید

5-با استفاده از آچار هوزینگ قرار داده شده رو دستگاه هوزینگ را باز کنید

 

6-فیلتر را خارج کرده و فیلتر جدید را جایگزین نمایید. دقت کنید که فیلتر جدید کاملا در مرکز قرار گیرد.

7-دقت کنید که اورینگ هوزینگ به خوبی در جای خود قرار گرفته باشد.

8-هوزینگ را سر جای خودش محکم کنید. هوزینگ را با دست محکم کنید. نیازی نیست از آچار استفاده کنید.

9-برای فیلتر شماره 2 و 3 ، مراحل 5 تا 8 را تکرار کنید.

نکته: قبل از قرار دادن فیلتر شماره 3، شیر آب ورودی را باز کنید تا فیلتر شماره 2 شسته شده و آب حاصل از شستشو از هوزینگ شماره 3 خارج شود.

10-شیر ورودی را باز کنید. در صورتی که از هوزینگ ها آب خارج شد با دست کمی آن را محکم کنید.

11-پمپ را روشن کنید.

12-شیر میکس را ببندید.

13-شیر مخزن را باز کنید.