امروزه تزریق ازن به دلیل مزایای زیادی از جمله سرعت و قدرت اثر بیشتر و همچنین اثرات مخرب زیست محیطی کمتر نسبت به روشهای دیگری مانند تزریق کلر، به عنوان بهترین روش ضدعفونی و گندزدایی آب شناخته شده و شامل موارد استفاده زیادی در صنایع گوناگون از جمله صنایع آب و فاضلاب، صنایع غذایی، دامداری و مرغداری ها، کشاورزی، ضدعفونی آب استخرها و... می شود.

ازن چیست؟

ازن که فرم 3 اتمی اکسیژن می باشد، قویترین اکسیدکننده و ضدعفونی کننده تجاری موجود می باشد که باقیمانده ای از خود به جا نگذاشته و مجدد به اکسیژن دو اتمی تبدیل می گردد. 

کاربرد ازن در صنایع

کاربرد ازن در تصفیه آبهای آشامیدنی و فاضلاب های مختلف صنعتی و شهری در دنیا رو به گسترش است. عدم توانایی کلر در حذف کامل آلودگی های میکروبی و همچنین تغییر در کیفیت آب و تولید ترکیباتی مانند تری هالومتانها و اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از استفاده از کلر، سبب گردید تا استفاده از مواد دوستدار طبیعت بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

صنعت آب و فاضلاب جهت ضدعفونی آب آشامیدنی

کاربرد در تصفیه آب و فاضلاب های شهری

صنایع غذایی و کشاورزی

صنعت دامداری و مرغداری و کشتارگاه و ...

مزایای استفاده از ازن در تصفیه آب

1-استریل شدن آب

2-حذف طعم و بو و مواردی از قبیل آهن و منگنز از آب

3-ضدعفونی و حذف مواد آلی از آب

4-منعقد سازی ذرات کلوییدی در فیلترهای شنی

5-کاهش مصرف منعقد کننده ها و افزایش سرعت فیلتراسیون

6-حذف باکتری ها و کلیفرم ها از آب

7-عدم نیاز به تنظیم PH و تاثیر نپذیرفتن از تغییرات PH و آمونیاک

8-شفاف سازی و کدورت زدایی از آب

9-صرفه جویی در هزینه عملیاتی ،شامل مواد مصرفی و تاسیسات به خاطر خوردگی

10-با تولید در محل نیاز به نگهداری و حمل و نقل ندارد

11-عدم ایجاد بیماری های پوستی و تنفسی و گوارشی ... به دلیل استفاده از کلر در تصفیه آب استخر