دریا صنعت آسمان

کیت تست کلر و کیت تست سختی

کیت تست کلر و کیت تست سختی

کیت تست کلر و کیت تست سختی

کیت تست کلر و سختی

کیت تست کلر برای اندازه گیری میزان کلر موجود در آب ،مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به حساس بودن غشا ممبران نسبت به کلر دستگاهی که که از آب شهری به عنوان آب خام استفاده میکند ،اوپراتور دستگاه کلر آب را هر یک هفته یکبار اندازه گیری می نماید.


کیت تست سختی برای اندازه گیری میزان سختی موجود در آب ،مورد استفاده قرار میگیرد و با توجه به اینکه بیشترین عامل و دلیل گرفتگی در غشاهای ممبران RO را سختی تشکیل می دهد لازم است که هر یک ماه یکبار اوپراتور سیستم میزان سختی آب در آب ورودی را اندازه گیری نماید و در صورت مشاهده هرگونه افزایش و تغییر عدد سختی به واحد فنی شرکت سازنده یا تامین کننده گزارش دهد.

هم اکنون استعلام قیمت بگیرید

Publish modules to the "offcanvas" position.