افتتاح شعبه دریا صنعت در تهران

شرکت دریا صنعت با توجه به موقعیت استراتژیک خود در استان قم (به دلیل مشکلات آب این شهر) در این استان فعالیت می کند اما از آنجا که بسیاری از نمایندگان و همکاران این شرکت برای انجام امور خود راحت تر هستند به تهران سفر کنند و همچنین سرویسدهی به شهروندان عزیز تهرانی، به زودی خبر افتتاح این دفتر و نزدیکی به صنایع و شهرک های صنعتی کلانشهر تهران را در برنامه خود دارد.