آزمایشگاه آب

آزمایشگاه آب در کرمان

آزمایشگاه علوم زمین با آدرس و مشخصات ذیل می باشد:

آدرس: خیابان قرنی،نبش قرنی 1 روبروی دفترخانه شماره 83 طبقه اول

تلفن: 03432260378

آزمایشگاه آب در یزد

آزمایشگاه جهان آزما با آدرس و مشخصات ذیل می باشد:

آدرس: بلوار جوان انتهای جوان یکم سمت راست_روبروی پارک

تلفن: 0353830024

آزمایشگاه آب در سمنان

آزمایشگاه آب خاک و گیاه با آدرس و مشخصات ذیل می باشد:

آدرس : شاهرود، خیابان ایستگاه،بعد از چهار راه حافظ،روبروی کوچه 17

تلفن : 09111585058

 

آزمایشگاه آب در بوشهر

آزمایشگاه هامون گستر با آدرس و مشخصات ذیل می باشد:

آدرس: برازجان_بلوار شهید مزارعی_کوچه 10_پلاک5

تلفن:07734248666

آزمایشگاه آب در همدان

آزمایشگاه آب و خاک با آدرس و مشخصات ذیل می باشد:

آدرس: همدان، کیلومتر 5 جاده تهران، جورقان،مرکز تحقیقاتی کشاورزی

تلفن:08134373588

 

آزمایشگاه آب در هرمزگان

آزمایشگاه کیفیت آزمای جنوب با آدرس و مشخصات ذیل می باشد:

آدرس : بندرعباس_آزادگان_آزادگان22_پلاک16

تلفن : 3352420_0763

 

آزمایشگاه آب در خراسان رضوی

آزمایشگاه ناب با آدرس و مشخصات ذیل می باشد:

آدرس : مشهد – بلوار فردوسی – خیابان مهدی – مهدی یک – پلاک 121

تلفن : 29 99 66 37 – 51 (98+)

آزمایشگاه آب در اصفهان

آزمایشگاه سبز آزمای سپاهان با آدرس و مشخصات ذیل می باشد:

آدرس : اصفهان _نبش سه راه سیمین ساختمان حاجیان_طبقه فوقانی

تلفن : 37764450_031

آدرس شرکت دریا صنعت