دریا صنعت طراح و سازنده پیشرفته ترین دستگاه های تصفیه آب و آب شیرین کن برای مصارف مختلف

دستگاه تصفیه آب روش اسمز معکوس (دستگاه آب شیرین کن) برای مصارف آشامیدنی

دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس (آب شیرین کن) برای استفاده در کارخانجات تولید آب آشامیدنی و معدنی همچنین ایستگاه های فروش آب آشامیدنی با به روز ترین تجهیزات ضد عفونی آب دنیا برای بهره برداری شهری و روستایی  آب چاه جهت فروش آب آشامیدنی با استفاده از تجهیزات و فیلتراسیون های گرید خوراکی، مورد تایید استاندارد های جهانی