امروزه برای تصفیه آب حوضچه ‌های پرورش ماهی می ‌توان از انواع دستگاه های تصفیه آب صنعتی کمک گرفت. هنگام استفاده از این دستگاه ‌ها باید به نکات مختلفی توجه کنیم. به طور مثال تصفیه آبی که برای پرورش ماهی‌ های خوراکی صورت می‌ گیرد با تصفیه آب پرورش ماهی ‌های زینتی فرق می ‌کند. گونه‌ های مختلف ماهی به منظور بقا، رشد و تولید مثل باید در آب ‌هایی نگهداری شوند که از جهات گوناگون شرایط مساعدی دارند. در این فرصت می ‌توانید با موارد مهم در تصفیه آب پرورش ماهی آشنا شوید.

دمای آب

دمای آب محل زندگی ماهی‌ ها یکی از نکات مهمی است که در تصفیه آب پرورش ماهی مورد توجه قرار می ‌گیرد. دمای آب حوضچه‌ های پرورش ماهی روی بقا و رشد ماهی ‌ها اثر می ‌گذارد. در همین رابطه باید بدانید که ماهی جانوری خونسرد است. به همین دلیل دمای آب محل زندگی ماهی ‌ها روی این جانوران تاثیرگذار است. برای مثال دمای آب می‌ تواند بر سطح فعالیت و رشد یک ‌ماهی اثر بگذارد. اگر دمای آب مناسب و بهینه نباشد ماهی ‌ها دچار کاهش رشد شده و حتی ممکن است با خطر مرگ رو به رو شوند.

PH آب؛ از نکات مهم تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی حوضچه ‌های پرورش ماهی به نحوی انجام می ‌شود که مقدار PH آب مناسب باشد. PH آب نشان دهنده میزان اسیدی یا بازی بودن آب حوضچه ‌هاست. اگر مقدار PH آب حوضچه از عدد ۷ کمتر باشد یعنی آب اسیدی است و اگر از این مقدار بیشتر باشد به معنی بازی بودن آب حوضچه خواهد بود. مقدار PH آب روی ماهی‌ ها اثر می ‌گذارد. اگر PH آب خیلی زیاد یا خیلی کم باشد شاهد از بین رفتن ماهی ها خواهیم بود. بنابراین هنگام تصفیه آب صنعتی حوضچه ‌ها باید PH آب را در مقدار بهینه قرار دهیم. معمولا بهترین مقدار PH آب حوضچه‌ های پرورش ماهی اعداد ۶.۵ تا ۸.۵ را در بر می گیرد. رنگ آب یکی از مواردی است که مناسب بودن مقدار PH آب را نشان می ‌دهد. آب‌ هایی که رنگ زرد مایل به سبز دارند برای پرورش ماهی مناسبند.

قلیائیت و سختی آب

در تصفیه آب پرورش ماهی نباید از میزان قلیائیت و سختی آب غفلت کنیم. مقدار مناسب قلیائیت و سختی آب در صنعت پرورش ماهی برابر است با ۷۰_۴۰ میلی ‌گرم کلسیم کربنات به ازای هر لیتر. با برخی اقدامات می ‌توان به این مقادیر دست پیدا کرد. به عنوان مثال اگر سختی آب زیاد باشد سیستم فیلتراسیون و تصفیه آب تامین کننده نیاز ما خواهد بود.

اکسیژن محلول در آب؛ یکی از موارد موثر در تصفیه آب صنعتی

گازهای مختلفی در آب قابلیت حل شدن دارند که اصلی ترین آنها اکسیژن است. ماهی ‌ها برای تنفس به اکسیژن محلول نیاز دارند. مقدار اکسیژن محلول در آب پرورش ماهی با استفاده از برخی روش ‌ها قابل افزایش است. مثلا می ‌توانیم طراحی تجهیزات تصفیه و انتقال آب را به نحوی انجام دهیم که آب هنگام ورود به تاسیسات مربوطه پاشیده شود. راه حل دیگر به کارگیری تجهیزات هوادهی مکانیکی در حوضچه هاست.

آمونیاک و مواد سمی آب

یکی از نکات مهم در تصفیه آب صنعتی پرورش ماهی توجه به وجود آمونیاک و مواد سمی در آب است. در پرورش ماهیان آمونیاک ماده ای سمی به شمار می رود. مقدار آمونیاک غیریونی موجود در آب برای پرورش ماهی باید به ازای هر لیتر از ۰.۵ میلی ‌گرم پایین تر باشد. آب حوضچه ‌های پرورش ماهی علاوه بر آمونیاک ممکن است مواد سمی دیگری مثل انواع آفت کش‌ و حشره کش‌ را هم در خود داشته باشد. با تصفیه آب صنعتی می ‌توان این مواد سمی را از آب خارج کرد.

کدورت آب؛ از جمله نکات مهم در تصفیه آب صنعتی


آب حوضچه ها به دلیل وجود ذرات جامد معلق یعنی خاک و پلانکتون دچار کدورت می‌ شود. به کمک تصفیه آب پرورش ماهی می ‌توان مانع از بروز خطرات احتمالی ناشی از کدورت آب شد. کدورتی که به دلیل وجود خاک در آب ایجاد می‌ شود برای ماهی ‌ها مضر بوده و تولید آ‌نها را کم می‌ کند. روش‌ های مختلفی برای مقابله با این مشکل وجود دارد. مثلا می ‌توان سیستم تصفیه آبی را طراحی کرد که آب ‌های گل آلود را از حوضچه‌ ها دور نگه می ‌دارد.
در تصفیه آب پرورش ماهی باید به مقدار پلانکتون موجود در آب هم توجه داشت. کاهش پلانکتون ها باعث کاهش میزان اکسیژن و غذای موجود در آب می‌ شود. افزایش پلانکتون‌ ها هم زیان بار بوده و باعث از بین رفتن جلبک ‌ها می‌شود. بنابراین مقدار پلانکتون موجود در آب محل زندگی ماهی ‌ها باید به کمک تصفیه آب صنعتی به صورت بهینه درآید.