آب شیرین کن صنعتی در داروسازی

تصفیه آب در داروسازی

آب شیرین کن صنعتی در داروسازی

یکی از مهم ترین موارد کاربرد دستگاه آب شیرین کن صنعتی در داروسازی ها است. در این مقاله کاربرد دستگاه آب شیرین کن صنعتی در داروسازی ها مورد بررسی قرار میگیرد. با انواع دستگاه تصفیه آب صنعتی آشنا می شوید و مواردی مانند اسمز معکوس و به اصطلاح RO و فیلتراسیون توضیح داده می شود .

 

کاربرد آب در داروسازی و استفاده از دستگاه تصفیه آب صنعتی

آب نه تنها مهمترین مایه ی حیات است بلکه بیشترین مقدار از خون درون بدن انسان را آب تشکیل میدهد از طرفی آب خاصیت های دیگری مانند حلالیت، خنثی بودن PH و خالص بودن را دارد که همه این ها به عنوان یک مزیت در صنعت داروسازی محسوب میشود. . یکی از مهمترین مواد در صنعت داروسازی آب است. در این صنعت به دو شکل از آب استفاده می شود . یکی آب مورد نیاز دستگاه های داروسازی و دیگری وجود خود آب در ساخت انواع دارو هاست که به آن آب تزریقی می گویند .

یکی از مهم ترین موارد کاربرد دستگاه آب شیرین کن صنعتی در داروسازی ها است. در این مقاله کاربرد دستگاه آب شیرین کن صنعتی در داروسازی ها مورد بررسی قرار میگیرد. با انواع دستگاه تصفیه آب صنعتی آشنا می شوید و مواردی مانند اسمز معکوس و به اصطلاح RO و فیلتراسیون توضیح داده می شود .

 

آب مورد نیاز دستگاه های داروسازی

 

برای شستشو دستگاه ها نیاز به آب تصفیه شده و مناسب است. آب باید عاری از هر گونه میکروارگانیسم باشد در صورت وجود هرگونه میکروب دستگاه به راحتی آلوده می شود و یک خطر بزرگ برای دستگاه ها محسوب می شود رفع برخی از آلودگی ها بسیار زمان بر و هزینه بر است. از طرفی برخی دستگاه ها PH مخصوص به خود را دارند و یا نسبت به برخی یون های موجود در آب حساس هستند پس نوع آب مصرفی بسیار مهم است. یکی از آب های تصفیه شده ایی که در این حوزه استفاده می شود. آب خالص آب خالص یا به زبان انگلیسی Purified Water است که به اختصار به آن PW میگویند. از این آب برای شستشو دستگاه ها و محیط های ساخت دارو استفاده میشود. به این نوع مصرف آب ، آب غیر تزریقی میگویند یعنی آبی که به دارو تزریق نمی شود .برای تهیه آب PW از دستگاه تصفیه آب صنعتی استفاده می شود. آب PW با استفاده از اسمز معکوس انجام می شود دستگاه تصفیه آب صنعتی دارای فیلتر هایی است که یون ها و ذرات بزرگ موجود در آب را جدا میکند و به اصطلاح فیلتراسیون انجام میدهند . از خالص سازی بیشتر آب pw نهایتا آب WFI به دست می آید در دستگاه تصفیه آب صنعتی از هیپوکلراید و یا سایر مواد جهت گندزدایی و رفع آلودگی استفاده میشود. در مواردی از متا بی سولفیت سدیم برای خنثی کردن آب استفاده می شود.

 

آب برای تزریق آب برای تزریق یا به انگلیسی Water For Injection و به اختصار به آن WFI میگویند. این نوع آب برای شستشو وسایلی که آب را تزریق میکنند استفاده می شود و باید تا لحظه ی استفاده استریل باقی بماند. این آب برای استفاده در خود دارو ها هم ممکن است استفاده شود دستگاه تصفیه آب صنعتی این قابلیت را دارد که باکتری ها و آلودگی ها را جدا کند. برخی از دستگاه تصفیه آب صنعتی قابلیت استفاده از کیت های ضد میکروبی را دارند و یا با استفاده از مواد شیمیایی خاص آب را تصفیه میکنند. انواعی از دستگاه تصفیه آب صنعتی وجود دارند که اسمز معکوس را دوباره انجام میدهند و مراحل فیلتراسیون را با با فیلتر های دقیق تر انجام میدهند تا اب کاملا خاص باشد.

کاربرد دستگاه آب شیرین کن صنعتی در داروسازی ها

در داروسازی از یک نوع آب خاص دیگر برای داروهای خاص بیولوژیکی استفاده میشود که به آن آب فوق خالص می گویند. دستگاه تصفیه آب صنعتی از موارد دیگر مثل رزین یا الکترودیالیز که به اختصار به آن EDI میگویند استفاده میشود. دستگاه تصفیه آب صنعتی مجهز به اشعه UV وجود دارد که اطمینان کامل را به شما میدهد که آب کاملا عاری از هر گونه ناخالصی و میکروب است .