آب بدون یون ( دیونیزه)


آب بدون یون یا آب دیونیزه، به آب بدون مواد معدنی و آبی که بیشتر یون هایش را از دست داده است، اطلاق می شود. آب آشامیدنی معمولا شامل انواع یون ها مانند سدیم، آهن، مس، کلسیم و غیره می باشد. با حذف این یون ها آب معمولی به آب دیونیزه تبدیل می شود. فرایند یونیزه کردن آب، با استفاده از دستگاهی به نام دیونایزر انجام می شود.

موارد استفاده از آب دیونیزه


● آب بدون یون در مصارف آزمایشگاهی، برای تمیز کردن و ضدعفونی کردن تجهیزات به کار می رود.


● به عنوان پاک کننده چوب، آینه و سطوح دیگر


● در وسایل نقلیه برای سیستم های خنک کننده خودرو و باتری های موتور


● در حفاری برای تمیز کردن مصنوعات


● برای مخازن ماهی


● در صنعت برای تمیز کردن ماشین آلات، روغن کاری و خنک سازی

دیونایزر چیست؟


دیونایزر به دستگاهی گفته می شود، که آب معمولی با عبور از داخل آن به آب بدون یون یا آب دیونیزه تبدیل می شود. یون ها دارای بار الکتریکی هستند، که می تواند مثبت(کاتیون) یا منفی ( آنیون) باشد. هنگامی که آب از داخل دستگاه عبور می کند، یون ها جدا شده و آب خالص به دست می آید. فرآیند حذف یون ها در دستگاه، از طریق تبادل یون صورت می گیرد. به این صورت که، با عبور آب از درون دستگاه، یون های مثبت(کاتیون) جایگزین یون هیدروژن((H و یون های منفی(کاتیون)، جایگزین یون هیدروکسید(HO) می شوند.

دیونایزر آزمایشگاهی


دیونایزر آزمایشگاهی می تواند آب را تا بالاترین درجه خلوص تصفیه کند. این دستگاه ها، با استفاده از رزین های مبادله یونی، آب خالص مورد نیاز برای آزمایشگاه های طبی، پروژه های تحقیقاتی، مصارف عمومی و کاربردهای حساس را فراهم می کنند.

فرآیند تولید آب خالص در دیونایزرهای آزمایشگاهی


دیونایزر ، در مرحله اول به این صورت می باشد که، ذرات جامد نامحلول، توسط فیلترهای رسوب گیر الیافی از آب جدا می شوند.


در مرحله دوم، ترکیبات فرار، کلر، فلزات سنگین و بقیه گازهای محلول در آب، به وسیله فیلترهای کربن فعال و گرانول از آن جدا می شوند.


در مرحله سوم، یون های تک ظرفیتی و چند ظرفیتی مانند انواع نمک و همچنین ذرات جامد نامحلول، با عبور آب از داخل فیلتر غشای اسمز معکوس، حذف می گردند.


در مرحله چهارم، آب از داخل محفظه تابش فرابنفش عبور می کند، تا تمام میکروارگانیسم های آن یعنی باکتری ها و ویروس ها از بین بروند.


در مرحله بعد، برای اینکه بقیه یون های باقی مانده نیز توسط فرآیند تبادل یونی جایگزین شوند، آب را از بسترهای، رزینی، میکس بد، آنیونی و کاتیونی عبور می دهند.


در مرحله آخر، برای جدا کردن اندوتوکسین ها، DNA،RNA، و باقی مانده باکتری ها و ویروس ها، آب را از غشای اولترافیلتراسیون عبور می دهند.

به این ترتیب آب با درجه خلوص بالا حاصل می شود.

کاربردهای آب فوق خالص آزمایشگاهی


آب بدون یون به عنوان حلال در تولید محصولات


تزریقات


به عنوان منبع آب اتوکلاو


انجام آزمایشات


شستشوی لوازم و تجهیزات


تحقیق و توسعه