شیر برداشت برنجی دسته ستاره ای

شیر برداشت برنجی دسته ستاره ای

شیر برداشت برنجی دسته ستاره ای

برای استفاده از آب شیرین تولیدی دستگاه تصفیه آب می باشد و بر روی سینک ظرفشویی یا محل استفاده ی مورد نظر مشتری نصب می گردد

Image

هم اکنون استعلام قیمت بگیرید